سرفصلهای تئوری و عملی

سرفصلهای تئوری

 1. چرا C++ ؟
 2. تاريخچۀ C++
 3. آماده‌سازي مقدمات
 4. شروع کار با C++
 5. عملگر خروجي
 6. ليترال‌ها و کاراکترها
 7. ساختار كلي يك برنامه
 8. متغيرها و نحوه تعريف يك متغير در زبان ++C
 9. مقدار اوليه دادن به متغيرها
 10. قواعد نام¬گذاري در C++
 11. عملگرهاي حسابي ساده

سرفصلهای عملی

 1. دریافت و نصب محیط برنامه نویسی

مواد و تجهیزات لازم برای این گام

نصب برنامه Code Blocks