نصب CodeBlocks

مراحل دریافت و نصب برنامه

فایل نصب CodeBlocks را از اینجا دانلود کنید.

"دقت نمایید نسخه های قدیمی تر که پیش از این دریافت نموده اید و همچنین آخرین نسخه موجود در سایت رسمی CodeBlocks نیز دارای قابلیتهای لازم نمی باشند. و تنها این نسخه برنامه های گرافیکی و غیر گرافیکی را بدون مشکل اجرا خواهد کرد."

مراحل نصب برنامه

بر روی فایل دانلود شده دوبار کلیک نموده مراحل نصب را مطابق تصاویر زیر دنبال کنید.

1.

شروع نصب

2.

3.

4.

5.