مراحل نوشتن یک برنامه نمونه

  1. پس از باز شدن برنامه بر روی قسمت Create a new project کلیک نمایید.

2.برای نوشتن برنامه های معمولی (غیر گرافیکی) بر روی قسمت Ctalk Console و برای نوشتن برنامه های گرافیکی بر روی قسمت Ctalk Graphic کلیک نموده دکمه Go را بزنید.

  1. در پنجره های ظاهر شده دو بار دکمه Next را بزنید.

  1. در پنجره ظاهر شده زیر نامی دلخواه برای پروژه برگزینید. همچنین مسیر ذخیره سازی فایل پروژه را در صورت نیازتغییر دهید.

  1. در آخرین پنجره دکمه Finish را بزنید.

  1. محیط ویرایشگر برنامه CodeBlocks‌ باز می شود. به ترتیب بر روی قسمت Sources و main.cpp دابل کلیک نمایید.

  1. متن برنامه مانند یکی از شکل های زیر به طور پیش فرض باز می شود. کافیست برنامه خود را درون آن بنویسید و پس از Save as ‌نمودن فایل پروژه و فایلSource با زدن دکمه F9 برنامه را اجرا نمایید.